PC nenaštartovalo - PC servis, oprava počítačovPC nenaštartovalo - PC servis, oprava počítačov

PC nenaštartovalo

Dôvodov môže byť veľa, od problému so samotným hardvérom, až po problém s operačným systémom - teda softvérom.
Upozornenie: Nasledovné informácie slúžia na orientáciu v problematike a nie na odstaňovanie poruchy! Pokiaľ nie ste profesionál v oblasti práce s vypočtovou technikou, kontaktujte odborníkov!
V prvom rade je dôležité zistiť, či sa po zapnutí počítača roztočia chladiace ventilátory (za predpokladu, že ich počítač má - v súčastnosti existujú technológie, ktoré nevyžadujú až také chladenie a postačujú pasívne prvky). Súčastne by sa mala rozsvietiť kontrolka na prednom panely, väčšinou zelená, ale môže byť inej farby, napríklad modrá. Po chvíli by sa mal vypísať uvodný text na obrazovke a následne rozblikať kontrolka pevného disku (väčšinou červená alebo žltá) a počítač by mal začať štartovať. Štartovanie operačného systému sa často nazýva aj "bútovanie" z anglického slova boot. Po cca 30 sekundách až pár minútach by mal byť plne naštartovaný operačný systém a pýtať si heslo od užívateľa, ak je nastavené.
To bol normálny postup štartu PC, takto to prebieha u väčšiny z nich, niekedy ale môžu nastať odchýlky.
Najčastejšie problémy prečo PC nenaštartuje a kde sa zastavý jeho štartovanie:
  • Po pripojení do siete a zapnutí sa nestane nič, na počítači nie je žiadna známka aktivity, je ticho a žiadna kontrolka nesvieti alebo kontrolka napájania len krátko blikne - najčastejšie problém so zdrojom, časť zdroja nefunguje a jeho samodiagnostika ho vypne. Zdroj vieme premerať a v prípade potreby zapožičať náhradný (pokiaľ máme vhodný typ k dispozícii). Pozor zdroj nikdy nerozoberajte, pokiaľ je pripojený do napájacej siete!
  • Kontrolka napájanie svieti, ventilátori sa otáčajú ale na obrazovke sa nič nezobrazí a počítač niekoľkokrát pípne - problém s procesorom, pamäťou alebo grafickou kartou. Niektoré počítače majú sústavu LED diód a kombinácia ich farieb presnejšie určuje, kde je problém - podrobnosti sú uvedené v návode k základnej doske. Je potrebné vymeniť pokazenú súčiastku.
  • Počítač sa rozbehne, na obrazovke sa zobrazí úvodná informácia a počítač začne štartovať. Ale po chvíli sa sám reštartuje, vypne, zastaví - problém môže byť aj v hardvéry ale častejšie je problém s operačným systémom. Buď je na disku poškodený súbor nevyhnutný na štart operačného systému - a to aj z dôvodu poruchy pevného disku, alebo to má na svedomí vírus. V takomto prípade môže pomocť štart v tzv. bezpečnom móde - dostaneme sa do neho stlačením klávesy F8 počas štartu systému. Prípadne môžeme použiť opravnú funkciu operačného systému - naštartovať z inštalačného CD alebo DVD a postupovať podľa návodu. Pokiaľ ide o napadnutie vírusom treba postupovať opatrne, lebo väčšinou sa takýto súbor nedá vyliečit a antivírus ho doporučí zmazať. Po takejto akcii je operačný systém stále nefunkčný.
Uvedený popis len stručne objasňuje problém, keď PC nenaštartuje. Väčšinou je to vážnejší problém, ťažko riešiteľný bez skúseností a potrebných nástrojov.
Ak máte otázky, napíšte nám alebo nás kontaktujte priamo.