Pomalý počítač

Je viacero príčin prečo je počítač pomalý, v zásade ich môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:
  • problém je v hardvéri, niektorý komponent nefunguje ako má a spomaľuje celý počítač,
  • problém je softvérový, zlá konfigurácia operačného systému, v počítači bežia neželané aplikácie ktoré ho výrazne spomaľujú,
  • počítač má nedostatočný výkon, na vyžadované činnosti nemá počítač dostatok hardvérových prostriedkov.
Dôležité je zistiť kde je problém aby ste sa vybrali správnym smerom.
Problém je v hardvéri
Táto možnosť ja najťažšie detekovateľná laikom a vyžaduje si určité skúsenosti a niekedy aj meracia zariadenia. Často pomôžu niektoré nástroje ako napríklad:
  • Memtest86 - slúži na kotrolu správnej funkcie pamäťových modulov
  • Na testovanie pevných diskov je potrebný nástroj priamo od výrobcu disku.
V prípade notebookov sa stáva že napríklad porucha napájacieho adpatéru alebo akumulátora spôsobí že sa notebook automaticky prepne do "šetriaceho" režimu a funguje veľmi pomaly.
Pomalý počítač môže byť aj dôsledkom pomalého disku. Pevný disk v dnešných počítačoch by mal byť schopný zápisu aspoň 20 MB/s. Máme skúsenosť s diskom ktorý bol schopný zápisu len 3 MB/s a celý počítač fungoval veľmi pomaly. Problém bol v BIOSe, diskový radič bol nastavený v režime RAID namiesto v režime IDE.
Problém je softvérový
Často sa stáva že v počítačí je aktívna aplikácia ktoré kompletne preťažuje procesor počítača a tým pádom jeho kapacita nevystačuje na ostatné aplikácie a fungovanie poťítača. Zdrojom takejto neželanej situácie môže byť chyba konfigurácie operačného systému alebo vírus a jemu podobné aplikácie (spyware, adware, malware, ...).
To či máme problém tohoto typu sa dá zistiť pomerne ľahko. Môžeme na to použiť Správcu úloh (Task Manager) ktorý je prístupný vo Windows kliknutím pravého tlačítka myši na lištu alebo kombináciou kláves Ctrl+Shift+Esc. Po jeho zobrazení prepneme na záložku Výkon (Performance) a pokiaľ je trvalo využitie procesora (CPU) na 100% tak si môžeme byť skoro istý že máme práve tento problém.

Naplno vyťažený procesor
Príklad dlhodobo naplno vyťaženého procesora v počítači. V príklade je použitý procesor s dvomi jadrami. Aj v prípade že len jeno jadro je dlhodobo naplno vyťažené jedná sa o problém. V prípade Windows neplatí že jeden procesor je vyťažený na 100% a druhý bude postačovať na naše aplikácie.
Normálne vyťažený procesor
Príklad normálne vyťaženého procesoru (konkrétne sa jedná o procesor s dvomi jadrami).
Dalším krokom je detekcia problematického procesu ale to je nad rámec tohoto článku lebo nie len detekcia ale aj ďalšie akcie si vyžadujú hlboké technické znalosti aby sa predišlo spôsobeniu škôd.
Počťítač má nedostatočný výkon
Častou príčinou je nedostatok pamäti. Pokiaľ je počítač nanovo nainštalovaný stačí pre jeho fungovanie aj menej pamäti ale časom sa situácia môže zmeniť. Tým že sa počítač používa nainštalujú sa rôzne aplikácie ktoré môžu postupne zaplniť pamäť a počítač sa výrazne spomalý. Sú to hlavne aplikácie ktoré ostanú bežať aj pokiaľ sa nepoužívajú. Medzi ne patria rôzne aplikácie na komunikáciu cez internet ako napríklad Skype, MSN, ICQ. Ďalším dôvodom môžu byť novšie verzie používaných aplikácií. V zásade platí že každá novšia verzia aplikácie je náročnejšia na pamäť.
Ako zistíme že máme málo pamäti v počítači? Znova na to použijeme Správcu úloh (Task Manager) ktorý aktivujeme tlačítkami Ctrl+Shift+Esc a prejdeme na záložku Výkon (Performance). Tam nás zaujíma sekcia Fyzická pamäť (Physical Memory (K)) - na nasledujúcom obrázku zvýraznené červenou farbou:
Množstvo využitej pamäti
  • Hodnota Celkom (Total) - v modrom rámčeku - zobrazuje celkové množstvo fyzickej pamäti k dispozícii.
  • Hodnota K dispozícii (Available) - v zelenom rámčeku - zobrazuje množstvo voľnej pamäti k dispozícii.
Ak je množstvo voľnej pamäti veľmi malé, rádovo megabajty (napríklad 10000 až 100000) znamená to že počítač je nutný tento nedostatok nahradiť priestorom na pevnom disku. Kedže operácie s diskom sú oveľa pomalšie ako s pamäťou spôsobí to výrazne spomalenie.
Na našom príklade vidíme normálnu situáciu, stále je k dispozícii dostatok pamäte.
Nedostatok pamäti sa dá riešiť zmenami konfigurácie operačného systéme ale len do určitej miery. Často je nutné rozšíriť pamäť pridaním alebo výmenou pamäťových modulov čo je pomerne jednoduchá a finančne nenáročná operácia.
Doporučené minimálne množstvo pamäti pre bežné domáce použitie podľa operačného systému:
  • 1GB pre Windows XP
  • 2GB pre Windows Vista a Windows 7
Ak máte otázky, napíšte nám alebo nás kontaktujte priamo.