Ochrana a odvírenie PC, podrobnosti - PC servisOchrana a odvírenie PC, podrobnosti - PC servis

Ochrana a odvírenie PC

Pri zabezpečení počítača musíme mať na zreteli niektoré oblasti, ktoré si môžeme predstaviť ako vstupné brány pre neželané aktivity.
Počítač by mal byť vždy chránený heslom. Ten, kto nevie heslo, sa neprihlási do operačného systému a nemôže s počítačom pracovať. Ale nie je heslo ako heslo, sú tzv. silné a slabé heslá. Každé silné heslo by malo spĺňať všetky nasledovné podmienky:
  • mať aspoň 8 znakov (čím viac tým lepšie),
  • neobsahovať slová z bežného jazyka a ani ich časti (či slovenského, či anglického alebo iného),
  • aspoň jedno veľké písmeno alebo malé písmeno,
  • aspoň jedno číslo,
  • obsahovať aspon jeden špeciálny znak zo skupiny: !, $, #, %.
Nemenej dôležitá je ochrana proti vírusom. Vírus je počítačový program, ktorý sa dokáže šíriť z počítača na počítač (internetom, emailom, USB kľúčom, ...) a po nainfikovaní využíva jeho prostriedky vo svoj prospech.
Aktivity vírusov sú rôzne. Od neškodných a zábavných až po veľmi vážne zneužitie práve Vášho počítača na kriminálnu činnosť. Veľké škody môže narobiť aj vysledovaním Vašich osobných údajov, ktoré zašle svojmu autorovi a ten s nimi môže ďalej pracovať. Mnohí používame počítač na internetbanking - vieme si predstaviť následky. Okrem spomenutých aktivít mnoho vírusov využíva internetové pripojenie napadnutého počítača na šírenie nevyžiadanej pošty - SPAMu.
Existuje mnoho programov, ktoré ochránia Váš počítač pred vírusmi (niektoré sú spomenuté aj na našej stránke medzi zaujímavými linkami), my doporučujeme riešenia TrustPort. No niet nad zdravý rozum - napríklad neotvárať emailové prílohy, pokiaľ si nie sme istí odosielateľom. To isté platí aj o webových stránkach, mnohé môžu obsahovať vírus.
Vírusy ale aj iné škodlivé programy sa snažia získať pristup k Vášmu počítaču priamo cez internet. Preto je potrebné, aby boli zablokované do počítača všetky cesty z internetu okrem tých, ktoré naozaj používame. Na toto slúži firewall a je súčasťou takmer všetkých dnešných operačných systémov. Je potrebné venovať čas jeho nastaveniu, je to jeden so silných nástrojov na ochranu počítača.
Zhrnutie - čo netreba zanedbať pri zabezpečení počítača:
Ak máte otázky, napíšte nám alebo nás kontaktujte priamo.