Počítačové siete

Počítačová sieť je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení.

Základné časti siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí:

Hardware - zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.

 • Samotné počítače (servery a pracovné stanice ...)
 • Smerovače (router)
 • Prepínače (switch)
 • Koncentrátory a rozbočovače (hub)
 • Sieťové mosty (bridge)
 • Meniče rozhraní (mediakonvertory)
 • Bezpečnostné zábrany (firewall)
 • Opakovače (repeater)
 • Modulátory/demodulátory (modem)
 • Vysielače/prijímače (transceiver)
 • Káble (metalické, optické ....)
   

Software - programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.

 • Sieťový operačný systém (Linux,Windows,Novell Netware, …)
 • Aplikácie schopné využívat prostriedky systému, určené k sieťovej komunikácii

Význam počítačových sietí

Zdieľanie údajov - vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčasne.
Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
Zvýšenie spoľahlivosti systému - v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a systém môže pracovať ďalej.

Upresniť vyhľadávanie

CNW:Counter Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk PC Služba © 2024